Lokalizacja

Konferencja EVENT odbędzie się 24-25 listopada 2015 r. w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajdującej się przy ul. Niepodległości 10 w Poznaniu.

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu