Korespondencję proszę kierować na:


Projekt „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”

Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

Wydział Towaroznawstwa

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

 

Kontakt mailowy pod adresem:

joanna.witczak@ue.poznan.pl