Eko-inspiracje 2014

Doceniono nasz wkład w upowszechnianie tematyki ekoinnowacji i wyróżniono naszą kampanię godłem „Eko-inspiracja” w kategorii „Partnerstwo” w ramach programu „Odpowiedzialni z Naturą” organizowanego przez Wydawnictwo New Business Look Sp. z o.o. oraz redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek”. Ideą tego programu są działania na rzecz społecznej edukacji ekologicznej oraz promocja idei zrównoważonego rozwoju, które zgodne są z celami kampanii „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”. W ramach partnerstwa zaproszono nas do udziału w Gali Finałowej Plebiscytu „Eko-Inspiracja 2014”.

Gala odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 3 grudnia 2014 roku. W trakcie spotkania dyskutowano o problematyce ekoinnowacji w Polsce i rozdano nagrody laureatom plebiscytu. Panelistami byli przedstawiciele firm wspierających lub podejmujących działalność ekoinnowacyjną, którzy w ramach gali dyskutowali o szansach i wyzwaniach dla biznesu w zakresie ekoinnowacyjności.

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu