Konferencja inaugurująca projekt za nami!

W dniu 29 maja 2014 roku odbyła się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu konferencja prasowa inaugurująca projekt „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów, jednostek proinnowacyjnych oraz studenci. Konferencję prowadziła Pani Iwona Cieślik, Pełnomocnik Rektora UEP ds. kontaktów z mediami. Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Zenon Foltynowicz z Wydziału Towaroznawstwa, który przybliżył problematykę ekoinnowacyjności i wskazał na ciągle zbyt daleką pozycję Polski w rankingach innowacyjności. W dalszej kolejności głos zabrała Pani Aleksandra Czarnecka. Jako przedstawicielka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśliła rolę tej instytucji we wspieraniu ekoinnowacyjności oraz przybliżyła zasady dofinsowania projektu. Jako ostatnie wystąpiły dr inż. Joanna Witczak - Kierownik Projektu oraz dr hab. inż. Anna Lewandowska. Obie Panie pracują na co dzień w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych na Wydziale Towaroznawstwa UEP. Opisały one cele projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” oraz główne jego zadania.

Konferencja zakończyła się dyskusją oraz „ekologicznym” poczęstunkiem.

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu