Idea projektu

Projekt „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” stanowi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, której zasadniczym celem jest popularyzacja ekoinnowacyjności i uwzględniania aspektów związanych z ochroną środowiska w działalności innowacyjnej, co z założenia powinno sprzyjać zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki. W zakres projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” wchodzą następujące zadania:  

  • działanie na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie procesu tworzenia ekoinnowacji oraz ich  znaczenia w rozwoju kraju i gospodarki,
  • promowanie ekoinnowacji jako szansy na wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju,
  • uświadamianie przedsiębiorców w zakresie korzyści, związanych z prowadzeniem działalności w zgodzie ze środowiskiem,
  • nawiązywanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem w zakresie ekoinnowacyjności,
  • prezentowanie sukcesów w zakresie tworzenia ekoinnowacji.