Salon Ekoinnowacji

Salon Ekoinnowacji - Konferencja

Dzień pierwszy konferencji - 16.10.2014

Czwartek 9:00 W pełnej gotowości czekamy na uczestników

Czwartek 9:45 Uczestnicy zebrali się na rozpoczęciu pierwszego dnia konferencji

Czwartek 10:00 Pani dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. nadzw. UEP powitała zebranych i przedstawiła plan pierwszego dnia konferencji

Czwartek 10:15 Pani dr inż. Joanna Witczak – koordynator projektu – zaprezentowała cele i założenia kampanii „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” Pobierz prezentację

SESJA I - MYŚLENIE PERSPEKTYWĄ CYKLU ŻYCIA JAKO PUNKT WYJŚCIA DO WDRAŻANIA EKOINNOWWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Czwartek 10:30 Pan dr inż. Jędrzej Kasprzak omówił doświadczenia Wielkopolskiego Instytutu Jakości w zakresie wspierania działalności ekoinnowacyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w ramach realizowanego przez WIJ projektu „Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim” Pobierz prezentację

Czwartek 10:50 Pan dr inż. Janusz Sitek z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie zaprezentował założenia europejskiego projektu „LCA to go” oraz omówił problematykę efektywności środowiskowej produktów w kontekście użycia oceny cyklu życia i internetowego narzędzia „LCA to go” Pobierz prezentację

Czwartek 11:10 Pani Małgorzata Wernicka – konsultant ds. Zmian Klimatu w firmie Consus Carbon Enginneering – zaprezentowała cel i korzyści wynikające z wykorzystania śladu węglowego oraz omówiła możliwości stosowania tego narzędzia w kontekście ekoinnowacyjności Pobierz prezentację

Czwartek 12:00 Czas na lunch

SESJA II – EKOINNOWACJE W GOSPODARCE ODPADAMI

Czwartek 12:40 Pan prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak przybliżył problematykę ekoinnowacji w gospodarce odpadami i zaprezentowa przykłady działalności ekoinnowacyjnej realizowanej przez Centrum Gospodarki Odpadami Waste Park, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Pobierz prezentację

Czwartek 13:00 Pani Jolanta Okońska - Prezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. Z o.o. – omówiła działalność Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu na rzecz ekoinnowacyjności Pobierz prezentację

Czwartek 13:20 Pan Marek Dalka – Specjalista ds. Funduszy Unijnych w firmie PNO Consultants – udzielił odpowiedzi na pytanie, jak być efektywnym ekologicznie i ekonomicznie w odniesieniu do własnych źródeł energii z odpadów oraz dokonał przeglądu możliwości sfinansowania inwestycji w zieloną energię Pobierz prezentację

Czwartek 13:40 Pani dr hab. inż. Agnieszka Generowicz z Politechniki Krakowskiej zaprezentowała problematykę gospodarki odpadami organicznymi w regionie Pobierz prezentację

Dzień drugi konferencji - 17.10.2014

Piątek 9:00 Rejestracja uczestników

Piątek 9:45 Uczestnicy drugiego dnia konferencji

Piątek 10:00 Pani dr inż. Joanna Witczak – koordynator projektu – powitała zebranych i zaprezentowała cele i założenia kampanii „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” Pobierz prezentację

SESJA I – EKOINNOWACJE W UE I POLSCE

Piątek 10:15 Pan Piotr Barczak – Project Officer w The European Environmental Bureau (EEB) – przybliżył zebranym europejskie ustawodawstwo środowiskowe w zakresie ekoinnowacji Pobierz prezentację

Piątek 10:30 Pani Martyna Czerniakowska – Specjalista ds. technologii z Ministerstwa Środowiska – omówiła możliwości wsparcia działalności ekoinnowacyjnej w ramach programu GreenEvo Pobierz prezentację

Piątek 10:50 Pani dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP – Prodziekan Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – omówiła rolę i znaczenie ekoinnowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem Pobierz prezentację

Piątek 11:10 Pan Piotr Barczak z The European Environmental Bureau (EEB) zaprezentował problematykę ekoinnowacyjności w świetle „non pakcaging solutions” i wydłużonej odpowiedzialność producenta EPR Pobierz prezentację

Piątek 12:00 Czas na lunch

SESJA II – EKOINNOWACJE W DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK NAUKOWYCH I BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Piątek 12:40 Pan Paweł Woźniak z firmy Ekos Poznań Sp. z o.o. omówił przykłady współpracy nauki z biznesem w zakresie ekoinnowacyjności Pobierz prezentację

Piątek 13:00 Pan Bartosz Malowaniec – Kierownik Zakładu Weryfikacji Technologii Środowiskowych z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie – przybliżył pilotażowy program weryfikacji technologii środowiskowych ETV jako wsparcie dla wdrażania ekoinnowacji Pobierz prezentację

Piątek 13:20 Pan Jarosław Stankiewicz - Kierownik Laboratorium Wzorcującego z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - omówił osiągnięcia IMBiGS w zakresie rozwoju technologii aplikacji kruszyw lekkich w wyrobach Pobierz prezentację

Piątek 13:40 Pan Andrzej Noskowiak - Kierownik Zakładu Badania i Zastosowań Drewna w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu – zaprezentował działalność ITD na rzecz ekoinnowacji w obszarze zastosowań drewna i wyrobów drewnopochodnych Pobierz prezentację

Piątek 14:00 Pan Maciej Kołowski z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią zaprezentował założenia kierowanego przez siebie projektu Zielone budowanie i zakres szkoleń z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce Pobierz prezentację

Piątek 14:40 Pani dr inż. Joanna Witczak dokonała podsumowania konferencji, podziękowała zebranym za przybycie i pożegnała uczestników

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu