CEL KONKURSU „Od kreacji do ekoinnowacji”

Celem konkursu „Od kreacji do ekoinnowacji” jest zaprezentowanie przyjaznych środowisku innowacyjnych koncepcji oraz produktów, a także promocja młodych talentów, którzy chcą sprostać oczekiwaniom konsumentów, dla których ważne są kwestie związane z ochroną środowiska.

UCZESTNICY KONKURSU „Od kreacji do ekoinnowacji”

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów studiów wyższych, mieszkających na terenie Polski, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

PRZEDMIOT KONKURSU „Od kreacji do ekoinnowacji”

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów lub stworzenie proekologicznej koncepcji rozwiązania jakiegoś  problemu. Może się to odnosić tylko do fizycznych cech produktu (np. użyte materiały, energochłonność, wodochłonność itp.), ale może także do dotyczyć rozwiązania funkcjonalnego (np. opracowanie nowego i przyjaznego środowisku sposobu realizowania jakieś funkcji przez dany produkt  lub wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności, która nadaje produktowi proekologiczny charakter). Pod pojęciem produktu rozumie się nie tylko produkty konsumenckie, ale także produkty przemysłowe np. maszyny i urządzenia.

FORMA PRZEKAZANIA PRACY KONKURSOWEJ

Opracowany/zaprojektowany produkt lub rozwiązanie należy udokumentować w postaci zdjęć lub filmu. W dalszej kolejności należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienienie formularza zgłoszeniowego, który prócz danych personalnych uczestnika i opisu pracy, przewiduje także załączenie stosownych załączników stanowiących udokumentowaną pracę konkursową. 

ROZPOCZĘCIE KONKURSU „Od kreacji do ekoinnowacji”

Rekrutacja uczestników do konkursu „Od kreacji do ekoinnowacji” rozpoczęła się 20 czerwca 2014 roku.

ZAKOŃCZENIE KONKURSU „Od kreacji do ekoinnowacji”

Przyjmowanie zgłoszeń – do 30 października 2015 r.

Ocena formalna zgłoszeń przez organizatora – do 2 listopada 2015 r.

Ocena merytoryczna, dokonywana przez Kapitułę – do 15 listopada 2015 r.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników – Konferencja Podsumowująca 24-25 listopad 2015 r.

NAGRODY  W KONKURSIE „Od kreacji do ekoinnowacji”

Nagroda główna (jedna) - tablet graficzny o wyższym standardzie.

Wyróżnienia (trzy) – tablet graficzny o niższym standardzie.

REGULAMIN KONKURSU „Od kreacji do ekoinnowacji”

REGULAMIN KONKURSU „Od kreacji do ekoinnowacji"

ZAREJESTRUJ SIĘ!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „Od kreacji do ekoinnowacji"