Biuletyn gotowy!

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem stanowiącym ósmy i ostatni numer z cyklu publikacji poświęconych tematyce ekoinnowacji.

Pełna lista biuletynów:

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu