Małopolski Festiwal Innowacji, Kraków 28-29.05.2015 r.

Dostrzeżono nasz wkład w upowszechnianie tematyki ekoinnowacji i zaproszono nas do udziału w Małopolskim Festiwalu Innowacji 2015. W jego ramach otrzymaliśmy stoisko, na którym prezentowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”, a także promowaliśmy organizowane przez nas trzy konkursy dla studentów i absolwentów .

Wydarzeniem odbywającym się w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji była konferencja "Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Startup - Przemysł". Zorganizowana ona została na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w dniach 28-29 maja 2015 roku. W ramach konferencji koordynatorka projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”, dr inż. Joanna Witczak, wygłosiła wykład pt. „Rozwój ekoinnowacji w Polsce”, w którym przedstawiła stan ekoinnowacji w Polsce oraz główne założenia i cele projektu. W trakcie spotkania dyskutowano również o problematyce związanej z ochroną środowiska, energetyką, nanotechnologiami i nowymi materiałami, jak również o nowych technologiach informatycznych.

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu