EKOINNOWACJE NIE TYLKO NA PAPIERZE

I miejsce ex aequo – Katarzyna Polak za pracę inżynierską „Metody otrzymania i właściwości fizykochemiczne nanometrycznych kompozytów LiFePO4/Fe2P jako materiałów katodowych dla akumulatorów litowych” i Katarzyna Walczak za pracę inżynierską „Optymalizacja warunków syntezy niskotemperaturowej nanometrycznego LiFePO4 – materiału katodowego dla akumulatorów litowych”.

Prace inżynierskie podejmują temat badań nad otrzymywaniem i optymalizacją warunków syntezy nanometrycznych kompozytów fosforanu litowo-żelazowego jako materiałów katodowych dla akumulatorów litowych. Obie pracy zostały przygotowane na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a ich Promotorem była Pani prof. dr hab. inż. Janina Molenda.


II miejsce – Łukasz Marenda i Rafał Pamin za pracę inżynierską „Projekt i wykonanie układu zasilania i sterowania oświetlenia schodów z wykorzystaniem systemu PV w budynku UTP w Fordonie” Praca została przygotowana na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Promotorem pracy był dr inż. Kazimierz Bieliński.


III miejsce – Marta Żartyn za pracę licencjacką zatytułowaną „Efekty realizacji dachów zielonych na terenach zurbanizowanych w dużych miastach”.

Pracę zrealizowano w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod opieką Pani prof. dr hab. Wandy Gaczek, prof. zw. UEP.

OD KREACJI DO EKOINNOWACJI

I miejsce – Mateusz Grzegorz Szymański i Bartosz Michalski za pracę „Metoda recyklingu złomowanych magnesów neodymowych w oparciu o metody wodorowe”.

Propozycja konkursowa autorstwa Panów Grzegorza Szymańskiego i Bartosza Michalskiego prezentuje ważną i innowacyjną technologię recyklingu złomowanych magnesów neodymowych w oparciu o metody wodorowe.


II miejsce – Piotr Teofil Wincenciak za pracę „Beton konopny”.

Praca prezentuje ciekawą alternatywę materiału konstrukcyjno-izolacyjnego dla budownictwa, która nabiera szczególnego znaczenia w świetle zaostrzających się przepisów w zakresie energochłonności budynków oraz rosnącej popularności budownictwa niskoenergetycznego i ekologicznego.


III miejsce – Bartosz Łukasz Walentyn za pracę „Śmieciarko-zgazowarka pirolityczna”.

Praca prezentuje bardzo ciekawe i ekoinnowacyjne rozwiązanie w zakresie konstrukcji i funkcjonalności śmieciarki. Proponowane udoskonalenie śmieciarki posiada ewidentne walory prośrodowiskowe (redukcja objętości odpadów, zwiększenie wydajności pojazdu, niemal całkowita samowystarczalność w zakresie paliwa (95% gaz generatorowy), wytwarzanie wartościowych i ekonomicznie uzasadnionych produktów ubocznych).


WYRÓŻNIENIE – SYLWIA NOJEK

Pani Sylwia Nojek otrzymała wyróżnienie za przygotowanie i przedstawienie dwóch interesujących prac w dwóch konkursach Ekoinnowacje nie tylko na papierze oraz Od kreacji do ekoinnowacji. Laureatka jest absolwentką Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych Im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W ramach konkursów Pani Sylwia Nojek zgłosiła pracę magisterską zatytułowaną „Zrównoważony rozwój poprzez projektowanie” i przygotowaną pod opieką dr Aleksandry Sumorok oraz pracę „Projekt wzorniczy opakowań różnego typu w celu znalezienia optymalnych rozwiązań projektowych problemu nadmiernej ilości i objętości odpadów”.

EKOINNOWACJE W KADRZE

I miejsce – Monika Kuczkowiak za film pt. „Segreguj”

Film w formacie WMV


II miejsce – Kinga Agata Świtalska za film pt. „Innowacyjne wykorzystanie lokalnej agrobiomasy szansą na poprawę bezpieczeństwa energetycznego indywidualnych odbiorców”


III miejsce – Agata Siwek za film pt. „Green way”

Film w formacie WMV


NAGRODA PUBLICZNOŚCI – Klaudia Kozanecka za film pt. „Jedna koszula, a tyle możliwości”