Dla mediów

Kontakt dla mediów:

Joanna Witczak
Kierownik projektu
Tel: + 48 785 557 169
E-mail: ekoinnowator@fnc.ue.poznan.pl
UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu