Program

Program konferencji można pobrać tutaj.

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.

Prezentacje

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu