Kontakt

Joanna Witczak
Kierownik projektu
Tel: + 48 785 557 169

Emilia Czajka
Asystentka kierownika projektu
Tel: + 48 785 554 278

E-mail: ekoinnowator@fnc.ue.poznan.pl

Adres do korespondencji: Projekt „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”
Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
Wydział Towaroznawstwa
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

UEP EKO NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Za zawartość merytoryczną odpowiada Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu